Thạch anh và sự kiểm chứng của khoa học

Chúng ta đã xem xét, các đá Thạch anh là các vật có sự sống là các sinh vật. Chúng có trạng thái rung động, có nghia là chúng phát ra những bức xạ ở một tần số nào đó. Chúng được tạo ra bởi dioxit silicium
Oxyt silicium hay silice là một tinh thể có độ rắn rất cao, màu trắng, màu trà, màu tím hoặc không có màu, chúng có rất nhiều trong thiên nhiên. Thật vậy, chúng tạo ra hơn nửa phần vỏ trái đất. Cát kết và cát, có từ nguồn gốc La Tinh là silex. Hai cực silex đập vào nhau làm toé lửa, chứng tỏ chúng có chứa điện.


Các acid desoxyribonucléic hay A.D.N tạo thành nhân của tế bào sinh vật có chứa thông tin di truyền có thể tạo ra các protein, từ đây sinh ra các tế bào sinh học vốn là các sợi tinh thể liên kết lại các nguyên tử với nhau. Tóm lại, các A.D.N là những sợi tinh thể, tức là những vật sống – vì như chúng ta đã thấy chỉ có số lượng thông tin mới là tiêu chuẩn để phân biệt một tinh thể với một vật sống (như là A.D.N hay tế bào sinh vật). Các sợi tinh thể này cho phép liên kết các vật có chất liệu “trơ” như các nguyên tử, để từ đó tạo thành các vật ngày càng phức tạp.
Giống như mọi tinh thể (thạch anh), các sợi tinh thể A.D.N và các protein cấu thành của các tế bào sinh học đều là các dioxyt sodium.
Nếu các tế bào sinh học tạo ra các sinh vật có khả năng mang thông tin, thì tất nhiên các tinh thể (thạch anh) vốn là cấu trúc có sự sống đều có thể mang thông tin, mặc dầu số lượng thông tin chúng có thể mang theo ít hơn nhiều so với các sinh vật sơ đẳng nhất. Thế mà điện ký họa hoặc năng lượng sinh học có thể nạp thông tin cho các tinh thể (thạch anh).


Phương pháp làm như sau : Đầu tiên chụp điện ký họa bàn tay của người sẽ nạp năng lượng cho thạch anh, bàn tay này đóng vai trò làm chứng. Tiếp theo người ta chụp lại bàn tay làm chứng này, còn người nạp năng lượng thì dùng bàn tay kia nắm cục đá thạch anh. Sau đó người này nạp vào đá thạch anh một ý tưởng hay là chương trình hoá đá thạch anh. Người ta làm lại điện ký họa bàn tay làm chứng cũng như bàn tay nắm cục thạch anh đã được chương trình hoá.
Còn chương trình hoá thì chính xác là việc người lập chương trình phát ra một năng lượng tinh thần, một ý tưởng và nạp nó vào cục thạch anh. Georges Hadjo chỉ rõ chương trình hoá là phát một trường sóng rung động về thông tin vào cục thạch anh, thạch anh nhận được thông tin này lại bức xạ một trường sóng rung động về phía người lập chương trình.
Ông nói : điều cốt yếu là ở nội dung của chương trình hoá. Căn cứ vào sự rõ ràng và chính xác của ý tưởng phát đi mà thạch anh nhận thông điệp được nhiều hay ít và sự phản ứng của thạch anh sẽ phụ thuộc vào mức độ thông tin nhận được.

8918935
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
3206
2917
86457
152775
8918935