Cận thị

1. Day ấn H.34, 6 và lăn các sinh huyệt quanh mắt.
2. Day ấn H.34, 1, 127 và lăn quanh mắt.
3. Day ấn H.267, 130, 3, 388.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

8615445
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
1164
4410
69750
131593
8615445