Cận thị

1. Day ấn H.34, 6 và lăn các sinh huyệt quanh mắt.
2. Day ấn H.34, 1, 127 và lăn quanh mắt.
3. Day ấn H.267, 130, 3, 388.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

7123827
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
4820
2125
67618
102054
7123827