Cận thị

1. Day ấn H.34, 6 và lăn các sinh huyệt quanh mắt.
2. Day ấn H.34, 1, 127 và lăn quanh mắt.
3. Day ấn H.267, 130, 3, 388.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

6807780
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
1695
2092
70883
131163
6807780